SVATÝ KOPEČEK
HODY 2022
Foto Miroslav Jahn
Stránky věnované dechovce Dolance z Dolan u Olomouce     
    
    
    
    
    

Hody na Svatém Kopečku v neděli 29. května 2022 na Slavnost Navštívení Panny Marie

Nejsem vidět! Nejsem vidět! Nejsem vidět! Nejsem vidět! Nejsem vidět!

For more information, visit http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/


stránky vytvořil Lukáš Foukal (lukas.foukal@seznam.cz), spolupracuje František Schneider (ludmila.schneiderova@seznam.cz)
fotoreportéři webu Dolanky: Gabriela Rašková, Miroslav Jahn, Jana Schneiderová, Jaroslav Mohapl, Eva Černá a Dita Raušerová