Dechovka DOLANKA
Stránky věnované dechovce Dolance z Dolan u Olomouce


 
kapelník Lukáš Foukal      Dolany 345, PSE 783 16        778 412 789       lukas.foukal@seznam.cz     Dolanka už je tam!


Hody neděle
26. května 2024

Svatý KopečekNEJBLIŽŠÍ HRY DOLANKYDolanka i se zpěvákama bude vystupovat na slavnostiStarosta Dolan u Jaroměře Jiří Plšek na koloběžce přivezl a předal pozvánku chorvatským Dolanům

V neděli 5. července 2024 Tovéř

TOVÉŘSKÉ HODY

Dopoledne bude slavnostní mše svatá na návsi v Toveři u kaple svatých Cyrila a Metoděje. Po mši svaté bude dechovka Dolanka vyhrávat po obci pro dobrou sváteční náladu. (čin)

Zkoušky dechovky jsou pravidelně
ve čtvrtek v 18 hod nad hospodou

dechovka DOLANKA v celé své kráse

Slovo úvodem
    Pod posledními výběžky Jeseníků se rozkládá obec Dolany. V této obci byla založena Dechová hudba Dolanka v roce 1879 panem kapelníkem Josefem Zatloukalem. Od roku 1882 do roku 1958 řídili dechovku kapelníci z rodu Pavlitů. Nejdéle však na postu kapelníka byl pan Jan Foukal, jehož zásluhou kapela hrála na velmi dobré úrovni celých 46 roků. Při slavnostním koncertě ke 125. výročí od založení dechovky v Dolanech v roce 2004 převzal funkci kapelníka pan Květoslav Pospíšil. Výborně vedl kapelu 11 roků, nezapoměl udržovat kamarádské vztahy v muzice, poctivě cvičit na pravidelných zkouškách a hudební úroveň kapely se pozvedla. Na vánočním koncetě v roce 2015 předal kapelnictví Lukáši Foukalovi. Není to shoda jmen, je to vnuk Honzy Foukala a muzikanti makají na tom, aby nás vedl rád. Nebude to lehké velet starším chlapům.
    Repertoár kapely je velmi pestrý. Základ tvoří hanácké, moravské a české skladby. Na koncertních vystoupeních bývá repertoár rozšířen o operetní melodie a skladby populární hudby. Kapela vystupuje na koncertech, posezeních při dechovce, tanečních zábavách, hodových slavnostech, církevních svátcích a pohobech. Oblíbenou akcí je odpoledne „Sejdeme se na Dolance“. Úspěšně účinkuje a přináší dobrou náladu na srazu Dolaňáku v České republice.

 


stránky vytvořil Lukáš Foukal lukas.foukal@seznam.cz
spolupracuje František Schneider ludmila.schneiderova@seznam.cz
fotoreportéři webu Dolanky: Gabriela Rašková, Miroslav Jahn, Jana Schneiderová, Jaroslav Mohapl, Eva Ćerná a Dita Raušerová